Email tensumat@tensumat.sk

O firme

Spoločnosť Tensumat vznikla v roku 1996 ako výhradný zástupca nemeckého výrobcu umývacích technológií Wesumat Augsburg pre Slovenskú republiku. Rok 2000 sa stal rokom vzniku spoločnosti WashTec, Cleaning Technology, GmbH so sídlom v Augsburgu, SRN. Došlo k spojeniu dvoch tradičných výrobcov v tomto odbore podnikania a to Wesumat a California Kleindienst. Vznikol tak najpoprednejší výrobca umývacej technológie na svete s bohatou tradíciou predstavujúci špičku v technickej úrovni a s bohatými obchodnými skúsenosťami. WashTec sa jednoznačne orientuje na súčasné potreby zákazníkov, ktorým ponúka kompletnú paletu výrobkov.

Spoločnosť Tensumat ako výhradný zástupca WashTec na Slovensku sa zaoberá výhradne dodávkami a servisom plného sortimentu výrobkov umývacej technológie. Vo svojej špecializácii je poskytovateľom komplexných služieb zákazníkom od konzultácií projektu, návrhu vhodnej technológie cez montáž, záručný a pozáručný servis, dodávkou prevádzkových náplní a autokozmetiky.

Spoločnosť Tensumat poskytuje svoje služby na celom území Slovenskej republiky zo sídla spoločnosti v Banskej Bystrici  a servisných pracovísk v Nitre, Brezne a v Trenčíne. Výhodná lokalizácia, dostatočné personálne a technické vybavenie sú zárukou včasných servisných zásahov na požadovanej technickej úrovni.

Výsledkom úsilia a maximálnu spokojnosť zákazníkov je tzv. FULL SERVICE, t.j. kompletná starostlivosť o umývaciu technológiu u zákazníkov. Súčasťou tejto starostlivosti sú okrem údržby a opráv strojov, dodávok prevádzkových náplní a chémie aj preventívne prehliadky zariadení vrátane čistiarne a recyklácií vôd, optimalizácia nastavenia zariadení, údržba a čistenie umývacích priestorov, podpora marketingových aktivít a pod. Veľmi zaujímavou oblasťou pre zákazníkov je poradenská činnosť pri rozhodovaní o spôsobe financovania nákupu nových technológií.