Email tensumat@tensumat.sk

ISO Certifikáty

Spoločnosť Tensumat, s.r.o. je od 30.12.2005 držiteľom Certifikátu systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2001. V roku 2012 prešla úspešne recertifikačným auditom podľa ISO 9001:2016 čím opäť potvrdila kvalitu ponúkaných produktov a služieb. V roku 2013 prešla spoločnosť auditom podľa ISO 14 001 a ISO 9001, ktoré každoročne obnovuje.